Najlepszy kandydat na pracownika to kandydat z dobrą przeszłością