Młodzi są coraz lepsi, dobrzy są coraz starsi - KarieraManagera.pl