Tylko co czwarty menedżer zalicza test z „Technik sprzedaży” - KarieraManagera.pl