Aby podejmować trafne decyzje… trzeba mieć‡ dobrze nastrojony decyzjometr - Karieramanagera.pl