Zawieranie umów przez spół‚kę™ z €žfunkcjonariuszem†spół‚ki art. 15 kodeksu spółek handlowych - KarieraManagera.pl