Rozporzą…dzenie akcją lub udziałem przed wpisem do rejestru - KarieraManagera.pl