Konieczność uzyskania zgody zgromadzenia wspólników, walnego zgromadzenia lub rady nadzorczej na dokonanie czynności prawnej przez Spółkę - KarieraManagera.pl