W 2011 roku wynagrodzenia menedżerów banków wzrosł‚y