Konieczność podję™cia uchwał‚y w sprawie dalszego istnienia spół‚ki w razie straty poniesionej przez spół‚kę™ z ograniczoną… odpowiedzialnością… - KarieraManagera.pl