Mariola Krawiec: Biznes zawsze udaje się w grupie - KarieraManagera.pl