Zysk trzech czwartych amerykań„skich blue chipów powyżej oczekiwań„