Znaczne osłabienie dolara po komunikacie amerykań„skich władz monetarnych - KarieraManagera.pl