Złoty stracił wyłącznie wzglę™dem Franka - KarieraManagera.pl