Złoty pod wpł‚ywem negatywnych nastrojów w regionie - KarieraManagera.pl