Wzrosty na giełdach wspierają złotego - KarieraManagera.pl