Wzrost awersji do ryzyka na rynkach - KarieraManagera.pl