Wciąż brak poprawy nastrojów na giełdach - KarieraManagera.pl