Wartość euro bliska dł‚ugoterminowemu kursowi równowagi