Fed zapowiedział‚, że do końca roku kupi obligacje o terminie zapadalności od 6 do 30 lat o wartości 400 miliardów dolarów.