Sierpień na globalnych rynkach walutowych – pytania o jena (i franka) - KarieraManagera.pl