Osłabienie złotego po zamknięciu rynku mię™dzybankowego w Polsce - KarieraManagera.pl