Niepewność inwestorów przed aukcjami irlandzkiego i portugalskiego długu - KarieraManagera.pl