LW Bogdanka trafiła w ręce funduszy emerytalnych - KarieraManagera.pl