Decyzja Fed wspiera nastroje na giełdach - KarieraManagera.pl