Seminarium: Marketing elektroniczny i telemarketing - po zmianach ustawy