I Ogólnopolska Konferencja Wirtualna kultura - prawne aspekty rozpowszechniania zbiorów w Internecie za nami - KarieraManagera.pl