Rynek MBA 2012 - coroczna aktualizacja danych oraz wyniki badania