Rozmowa z dr Darią Tataj - wykładowcą i absolwentką Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej - KarieraManagera.pl