Rozmowa z Pawłem Motylem - dyrektorem ICAN Insitute o programach rozwoju dla menedżerów