Myś›lenie regionalne źródł‚em innowacyjnych pomysł‚ów